Vår chatt är alltid bemannad av en elektriker

Köp eltjänster

Välja bland tillgängliga tjänster och produkter och se ditt fasta pris direkt.

Byte/installation av elcentral

Ny elcentral med jordfelsbrytare? Boka byte av elcentral till fast pris - smidigt!🛠

I vår tjänst montering och installation av ny elcentral med automatsäkringar (7-10 säkringar) ingår rådgivning kring elcentralen, rivning av befintlig elcentral, montering och installation av ny elcentral enligt tillverkarens monterings- och installationsanvisningar. Välj elcentral som passar dig eller kontakta oss och få hjälp av en elektriker att reda ut vilken som passar dig! _____________________________________________________________________________________________________________Psst.👋 Komplettera med Wiser Energy kit och få koll hur mycket energi som de utvalda apparaterna förbrukar.

Elcentral Schneider Resi9 2x13

Den förmonterade centralen är komplett och innehåller upp till 10 st säkringar. En av våra professionella, lokala elektriker kommer hem till dig och installerar elskåpet efter tillverkarens monteringsanvisningar.

Förutsättningar för montering:

  • Elkablar fram till befintlig placering av elcentralen är tillräckliga.
  • Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad.
  • Elcentralen levereras komplett med jordfelsbrytare inklusive installation.

8101:-
1
Installera Elcentral

Elcentral Schneider Resi9 1x18

Den förmonterade centralen är komplett och innehåller upp till 7 st säkringar. En av våra professionella, lokala elektriker kommer hem till dig och installerar elskåpet efter tillverkarens monteringsanvisningar.

Förutsättningar för montering:

  • Elkablar fram till befintlig placering av elcentralen är tillräckliga.
  • Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad.
  • Elcentralen levereras komplett med jordfelsbrytare inklusive installation.

7701:-
1
Energikit

Wiser Energikit

Startkit med de produkter som behövs för att installera Wiser Energy i elcentralen. Detta kit för Resi9 används för normapparater typ Resi9, passar även andra fabrikat. Kittet kan kompletteras med fler sensorer eller styrenheter om det behövs. Leveransomfattning:

  • 1 st gateway Wiser IP
  • 2 st 3-polig PowerTag
  • 2 st 1-polig PowerTag
  • Installerat och klart!

6409:-
1