Köp eltjänster

Välja bland tillgängliga tjänster och produkter och se ditt fasta pris direkt.

Byte/installation av elskåp

I vår tjänst montering och installation av ny elcentral med automatsäkringar (10-20 säkringar) ingår rådgivning kring elcentralen, rivning av befintlig elcentral, montering och installation av ny elcentral enligt tillverkarens monterings- och installationsanvisningar. Självklart hjälper vi gärna dig med råd kring val av produkter till skåpet när du har lagt din beställning.

Normcentral

Ange antal elskåp som ska monteras nedan. En av våra professionella, lokala elektriker kommer hem till dig och installerar elskåpet efter tillverkarens monteringsanvisningar. Själva elskåpet ingår inte i vårt installationspris utan endast installationen.

4872:-
1